Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Våren

tussilagoVåren är (snart) här och som vanligt kommer vi att ha en gemensam städdag/arbetsdag. Datumet är inte spikat ännu, men det blir antingen  lördagen den 20 april eller lördagen den 4 maj. Info kommer.

21 hushåll var representerade på årsstämman som hölls den 26 mars och protokollet är lämnad till justeringsmännen för justering / godkännande. Det kommer att läggas ut här på hemsidan efter det.