Vecka 15 - Lördag 13 april 2024

Skonarens utemiljö

GräsmattaVid styrelsemötet den 21 augusti tog vi upp Skonarens utemiljö. Styrelsen anser att området skulle må bra av en uppfräschning. Många staket är trasiga och sneda, buskar och planteringar behöver fixas till / planteras nytt i m m.

Vi har för närvarande ingen fördelning av trädgårdsskötsel bland oss boende utan det åligger varje medlem att åtgärda det som man själv anser bör fixas till – klippa gräs, ta bort sly mm (verktyg och utrustning finns i förrådet under Kajutan).

På vintern har vi ett rullande schema för vinterunderhåll. Ska vi införa det även för trädgårdsskötsel? Ska vi inrätta ”sektionsområdesindelning” där varje område tilldelas uppgifter att ansvar för. Ska vi köpa in tjänster från ett trädgårdsskötselföretag? Vad vill vi ha? Vad får det kosta? Styrelsens ambition är att hålla kvartalsavgiften oförändrad, men tycker medlemmarna att det är värt att ev höja kvartalsavgiften för att få en bättre utemiljö får vi ta upp det vid ett årsmöte.

Många frågor men inga självklara svar. Men det krävs mer än två stycken arbetsdagar per år för att löpande hålla efter våra gemensamma ytor.

Vid mötet fattade styrelsen inga beslut, förutom att vi vill lyfta frågan och hoppas på ett ökat engagemang av föreningens medlemmar. Styrelsen tar mer än gärna tacksamt emot förslag till åtgärder och andra tips och lovar återkomma i ärendet.

Mail till styrelsen.