Vecka 20 - Lördag 18 maj 2024

Uppdaterad illustrationsplan

altadalen_illustrationspDen uppdaterade illustrationsplanen över Ältadalen saknas av någon anledning på kommunens hemsida.
Den finns att hämta i pdf-format här –> uppdaterad illustrationsplan
Den enda skillnaderna är utformningen av förskolan och äldreboendet vid Lovisedalsvägen. När det gäller bostadsbebyggelsen är det inga förändringar ifrån samrådshandlingen. Det är dock viktigt att komma ihåg att illustrationsplanen är just en illustration. Detaljplanen styr hur stor del av marken som får bebyggas ( 25%, 30% eller 35%), hur höga husen får vara och hur nära gatan man får bygga. Däremot styr inte detaljplanen husens exakta placering, vilket innebär att det färdiga området kan se lite annorlunda ut än vad illustrationsplanen visar.