Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Höghastighets bredbandsnät

FiberKallelse till orienterande MÖTE i Kajutan onsdag 16/9 klockan 19.00

Med deltagande av bl.a representant för Svensk Infrastruktur samt InCoax

Samfällighetens boende har fått erbjudande från Svensk Infrastruktur (S.I.) att ansluta sig till fiber för att därigenom få uppkoppling till bredband, TV och telefon.

Samfällighetens styrelse har frågat om några utanför styrelsen kan få fram mer information om ”förutsättningarna” för detta, till de fastighetsägare som vill.

Vi, Per Lindvall, Dag Bratt och Mats Munkhammar har sagt att vi ska försöka och har påbörjat detta genom egna undersökningar och möten med leverantörer.

Fiber
En förutsättning för att få fiber indragen är att S.I. måste gräva på samfällighetens mark. Beroende litet på vilka som vill ansluta sig, kan grävningens utförande att påverkas. S.I. och samfälligheten behöver skriva ett markavtal om att S.I. har rätt att gräva och förlägga på samfällighetens mark.

I dagarna har även Telia meddelat att de kommer ut och informerar varje hushåll om ett erbjudande som Telia har.

Efter att ha ringt upp Telia, så är det inte så mycket info de kan ge i dag.

Det som ändå gick att få reda på är att det kommer att erbjudas fler operatörer än Telia i Telias öppna fiber, där det framgår vilka tjänsteleverantörer som finns i dag.

Ett tredje alternativ har just dykt upp från OwnIt, där man efter några år övertar installationen i st för att binda sig i minst 30, som hos S.I. Vi undersöker detta vidare.

Fiber till koax

Vi försöker även att få information om vilka förutsättningar det finns för att få fiberliknande leverans via befintligt koaxialkabel nät, dvs vårt befintliga TV-nät.

Förutom att inga grävningar behövs, ger detta en väsentligt lägre kostnad för hela installationen.
Det är viktigt att du så snart som möjligt informerar om du vill vara med eller, lika viktigt, om du inte vill vara med. Båda besluten kan ha betydelse för hur eller om fiberdragningen skall ske eller inte, samt för möjliga andra lösningar. Maila ditt intresse till fiber@skonaren.com eller lägg en lapp i någon av brevlåda nr 120, 72 eller 62

Vi arbetar med att snarast få fram en så utförlig bild av läget som möjligt.

Under tiden föreslår arbetsgruppen att du inte ska ingå något bindande avtal med någon, så att du och vi har så stor rörelse- och beslutsmöjlighet som möjligt !

Älta den 7 september 2015
På styrelsens uppdrag

Per Lindvall, Dag Bratt och Mats Munkhammar

Länkar: www.svenskinfrastruktur.se www.oppenfiber.se (Telia) incoax.com (endast företagsinfo  www.ownit.se
Det skiljer sig i utbudet av tjänster mellan de olika aktörerena, varför detta också utgör en del av beslutsunderlaget. Var och en får titta på respektives hemsidor för att bilda sig en uppfattning inför kommande möten.