Vecka 20 - Lördag 18 maj 2024

Byte av ventiler i inkommande varmvattenledningar

RörtångVi har under en längre tid haft problem med ett ojämnt flöde av varmvatten till olika hushåll i samfälligheten. Vi har under det senaste åren gjort mätningar av temperaturer i hushållen och i undercentralen, kontrollerat blandare och vattenförbrukningen i samband med mätaravläsningar och även låtit diskutera detta med experter.

Problemet idag resulterar i att hushållen längst ut på ”vattenförsörjningsslingan” i övre området måste spola varmvatten lång tid för att få upp temperaturen. Temperaturen där kommer heller inte upp i mer än ca 46-48 grader. Det innebär att varmvattenförbrukningen i dessa hushåll, och för samfälligheten, blir mycket högre än nödvändigt. Ökad vattenanvändning bidrar till ökat svinn och kostnaden för utsatta hushåll blir orimligt hög.

Styrelsen har med rörfirma diskuterat orsaken till det ojämna flödet. Exakt var problemet finns går ej att avgöra. I de hushåll tidigt på ”vattenförsörjningsslingan” är det snarare tvärtom dvs att det är för varmt. Problemet beror på gamla och dåligt justerade ventiler som berör flödet genom hela slingan.

Sofia Rör har varit på plats och inspekterat och de föreslår byte av trimventil i samtliga hus.

Detta innebära att Sofia Rör kommer att avisera när de kommer att byta trimventiler och när de kommer att justera in ventilerna. De kommer alltså att behöva besöka respektive hushåll två gånger. Kan man inte vara hemma de tider arbetet utförs kommer Sofia Rör att samla in nycklar till resp hus och utför arbetet.

För att få ordning på det ojämna flödet är det viktigt att alla ventiler byts och injusteras vid samma tillfälle.

Arbetet kommer förhoppningsvis att kunna utföras under oktober månad.

Mer info kommer.