Vecka 48 - Tisdag 29 november 2022

Enkätsvar gällande fibrer

På mötet den 12 oktober efterfrågades resultatet från enkäten gällande fiber. Dag lovade då att alla skulle få det snarast.

Ni hittar info på denna länk (logga in med lösenord) –> Enkätsvar