Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Informationsmöte om Telia Öppen Fiber

FiberkabelVi vill kalla till kort informationsmöte

måndag 12 oktober kl 20:00 i Kajutan

för att orientera alla i föreningen om möjligheterna med en fiberlösning med Telia. Detta möte summerar aktiviteterna som kom upp vid det tidigare informationsmötet.

Telia har en kampanj fram till 8 november och det finns ett stort intresse i föreningen att ansluta sig till detta. Vid informationsmötet diskuterar vi hur detta kan realiseras i förhållande till den information och de möjligheter vi har.

Vi går centralt ut med denna information på grund av det stora intresset för fiber och den förestående möjligheten att ansluta sig till Telias Öppna Fiber. Du kan på egen hand redan idag informera dig om Telias erbjudande på http://www.oppenfiber.se/oppen-fiber.html eller via den informationsbroschyr som du fått hemskickad.

Frågan om fiberanslutning handlar i första hand om hushållets eget intresse och är en fråga som måste drivas med frivilligt engagemang. Styrelsen kommer att agera utifrån det intresse som finns gällande bland annat avtal för att tillåta en installation på samfällighetens mark.

Informationspunkter:

  • Varför en fiberlösning med Telia
  • Fibergruppens utredning
  • Kostnad för hushållet 
  • Samfällighetens roll 
  • Konkreta arbetsuppgifter 
  • Övriga frågor

Med vänlig hälsning,

Utredare fiber – Erik Skotte och Robert Sjunnesson