Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Ventilbyte i varmvattenledningar – Nytt datum

rortang_11novNytt datum gäller för ventilbyte i varmvattenledningar 11 nov mot tidigare aviserat 9 nov (Sofia Rörs önskemål)

Som vi informerat om tidigare kommer Skonarens samfällighet att byta trimventiler i ingående varmvattenledningar i samtliga hushåll.

Sofia Rör kommer att utföra arbetet. De kommer att vara på plats onsdag  morgon den 11 nov för att samla in nycklar mellan 07.00 – 07.45 för att sedan starta arbetet direkt samma dag. Allt beräknas vara klart på tisdag den 17 nov.

Representant från Sofia rör kommer finnas vid Kajutan onsdag den 11 nov för att samla in nycklar mellan 07.00 – 07.45Nyckel

Skulle inte den tiden passa så finns möjlighet att lämna nycklar antingen till Johan Söderqvist, hus 50, eller Bengt Hall, hus 46 under söndagen den 8 nov. (Eller någon annan dag om det passar bättre)

 Obs! Det är väldigt viktigt att de får tillgång till samtliga hushåll under denna vecka eftersom trimventilerna skall bytas och sedan justeras en och en för att åtgärden ska lyckas.

Skulle någon inte lämna in nycklar eller hindra så att de inte kommer åt att byta ventilerna som planerat kommer extra debitering att ske av eventuell tilläggstid som entreprenören debiterar föreningen.

Det är viktigt att det är fri framkomlighet till varmvattenledningen.

Varmvattnet kommer att vara avstängt mellan ca 8.00 – 15.00 de dagar de utför byte av ventilerna (onsdag- fredag.) Ej de dagar då själva injusteringen sker.