Vecka 15 - Lördag 13 april 2024

Vinterunderhåll

Varje vinter sköts snöröjningen i Skonarens samfällighet av ett företag på entreprenad. De plogar vägarna och fraktar bort snön och sandar. För att spara kostnader för oss gemensamt har vi i alla år hjälpts åt att veckovis skotta och sanda vissa delar i området, främst trapporna i området. Så gör vi även i år – varje hus ansvarar för två veckor under vintersäsongen tillsammans med ken granne.

I övre området gäller att skotta och sanda 3 st trappor – vid husnr 42, mellan husnr 72 och 74 och vid husnr 66. Samt den lilla trappan i kurvan från gatan (se bild). Dessutom skotta och sanda vid alla gemensamma gångbanor vid behov.

I nedre området gäller att skotta och sanda 2 st trappor –vid Kajutan och vid nedgången till de nedre husen. Dessutom skotta och sanda vid alla gemensamma gångbanor vid behov.

Sand till sandning finns vid soprummet och vid ingången till gemensamhetslokalen Kajutan.

För allas trevnad ber vi er att inte missa ”era” veckor.

Klicka här för vinterunderhållsschemat.