Vecka 26 - Måndag 24 juni 2024

Extrastämma den 23 november

Extrastämma torsdag den 23 november kl 20.00 i gemensamhetslokalen Kajutan.
Styrelsen lägger inför extrastämman den 23 november fram ett förslag om ny utgifts och inkomststat samt debiteringslängd för 2018. Detta mot bakgrund av de successivt ökande kostnaderna i förvaltningen av samfälligheten.

Mer material kommer att göras tillgängligt i god tid inför extra stämman.