Vecka 20 - Lördag 18 maj 2024

Höjd kvartalsavgift

Vid extrastämman som hölls den 23  november för att besluta om en höjning av kvartalsavgifterna fanns  det 25 st röstberättigade medlemmar på plats. Ordförande för stämman och tillika ordförande i föreningen redogjorde tillsammans med kassören om varför styrelsen föreslagit en höjning av kvartalsavgiften. Efter en frågestund gick mötet till val.

Valutslaget blev ett enhälligt resultat för en höjning av kvartalsavgiften från 7000 kr till 8000 kr.

Höjningen gäller från 1 jan 2018. Det innebär att från nästa kvartalsinbetalning, som är den 31 dec 2017, skall 8000 kr betala i avgift.

Länk till protokollet