Vecka 26 - Måndag 24 juni 2024

Mobil kretsloppscentral och Mobil miljöstation

Här kommer aktuell information från Nacka vatten och avfall AB som handlar om insamling av farligt avfall.

Bifogat hittar ni årets turlistor för den Mobila kretsloppscentralen samt den Mobila miljöstationen.

Mobil kretsloppscentral
Den Mobila kretsloppscentralen är ett koncept som består av en container med behållare för olika avfallsfraktioner, en skåpbil för återbruk samt en lastbil för farligt avfall. Här kan Nackabor lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil, kläder och farligt avfall.
Vi kommer till Kvarnholmen, Ektorp, Älta och Sickla köpkvarter 4 gånger per år. Första tillfället är under vecka 6 (5-11 februari).
Läs mer på Nacka kommuns webb eller klicka här för turlista i pdf-format.

Mobil miljöstation
Den Mobila miljöstationen är en lastbil som samlar in farligt avfall och smått elavfall från hushåll i Nacka. Vi kommer 4 gånger per år till respektive hämtplats.
Läs mer på Nacka kommuns webb eller klicka här för turlista i pdf-format för Mobil Miljöstation.