Vecka 20 - Lördag 18 maj 2024

Uppföljning av Elbils enkät

I nuläget har tjugofyra hushåll återkopplat på vår enkät, och fyra personer anmält intresse att vara med i Skonarens Elbilsgrupp.

Elbilsgruppen kommer att ha ett första uppstartsmöte i slutet av augusti för att dra upp riktlinjer för fortsatt arbete och mål med utveckling av elbils användande.

Detta för att Skonarens samfällighet även i framtiden ska vara ett attraktivt område att bo och leva i.

Mvh, Styrelsen

Läs mer här