Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Påminnelse: Motioner till Årsstämman

Sista inlämningsdag för motioner till Årsstämman 2024:

Fredagen den 1 december 2023

Motioner mailas till Ordförande Peder Svensk  alternativt lämnas i Peders brevlåda i Husnr. 122.

Årsstämman äger rum i mars 2024, separat kallelse kommer.

Styrelsen i Skonarens samfällighetsförening

Aktuellt Huvudnyhet