Vecka 15 - Lördag 17 april 2021

Kajutangruppen i full fart!

Den nya Kajutangruppen (Ulrika och Kalle) har rivstartat året. Gruppen har köpt in tio bord samt 41 stolar till … [Läs mer...]

Byte av soprumsdörr + lås

Tisdagen den 23/2-2021 byter vi soprumsdörr till soprummet. Den nya dörren kommer att bli en stabilare dörr än … [Läs mer...]

Skotta i garagen!

Vi har haft en härlig vinterperiod med mycket snö. Tyvärr ser det ut som att det kommer att börja att töa bort den närmaste … [Läs mer...]

Sopsortering

Nya skyltar har satts upp i soprummet för att underlätta för Skonarens Samfällighets medlemmar att sopsortera rätt. Det som ej … [Läs mer...]

Brandskydd i radhus

På flera håll i Sverige har det uppmärksammats att bränder i radhus ofta leder till omfattande egendomsskador som, utöver … [Läs mer...]

Årstämman flyttas till juni

På grund av den pågående pandemin har Styrelsen i Skonarens samfällighetsförening tagit beslut om att flytta årsstämman från mars … [Läs mer...]

Kajutan

Styrelsen tackar Kajutan gruppen för deras insats med att renovera vår gemensamma lokal Kajutan. Väggar och tak är målade, nytt … [Läs mer...]

Tjuvar i farten!

Samfälligheten har drabbats av ett nytt inbrott (nedre området den 10/2-2021)  med liknande tillvägagångssätt som … [Läs mer...]

På väg att skaffa El- eller Hybridbil?

Läs här vad som gäller för laddning av El- och Hybridbilar inom Skonarens samfällighet. … [Läs mer...]

Årslogg – en sammanställning över händelser i Skonarens historia

Skonarens samfällighets årslogg För över 40 år sedan flyttade de första hushållen in i Skonarens samfällighet. Sedan dess har … [Läs mer...]