Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Extrastämma tisdag 6 nov

 

Tisdagen den 6 november 2012, Klockan 20:00

Plats: Gemensamhetslokalen Kajutan

Till årsstämman den 28 mars i år inkom 2 st motioner gällande Skonarens samfällda mark. Det resulterade i att styrelsen fick i uppdrag att kalla till en extrastämma för att besluta om detta.

Utöver de punkterna (2 och 3 i bifogade kallelse) har under året ytterligare två frågor dykt upp som rör samfälld mark. Även dessa kommer det att fattas beslut om på stämman (punkt 1 och 4).

Kallelse och fullmakt i pdf-format

Välkommen!