Vecka 15 - Lördag 13 april 2024

Underrättelse om antagande av detaljplan

altadalen2Detaljplan för del av Älta 10:1 m fl fastigheter, Ältadalen.

Kommunfullmäktige i Nacka kommun har den 23 mars 2015 antagit detaljplanen. Tillkännagivandet om justerat protokoll har den 31 mars 2015 anslagits på kommunens anslagstavla.

Skonarens samfällighet har fått detta dokument tillsänt som vi scannat  in och som finns att läsa här (pdf).