Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Extrastämma 5 november

Vid extrastämman ska avgöras huruvida samfälligheten ska tillåtas teckna markavtal med en entreprenör. Detta behövs för att göra markarbeten inom samfälligheten när enskilda hushåll i samfälligheten vill ansluta sig till Telia Öppen fiber.

Kallelse har gått ut till samtliga boende den 15 oktober i brevlådorna.

Bifogat finns:

Beslutsunderlag Extrastämma 5 nov

Fullmakt för extrastämma 5 nov